Gwarancja

Gwarancja

Warunki gwarancji za każdym razem zależą od producenta i są zwykle opisane w karcie gwarancyjnej, która jest dołączona do produktu.

Produkty zakupione w 4kite.pl zachowują gwarancje producenta, która w większości przypadków wynosi jeden rok, od daty zakupu, chyba że w warunkach gwarancji podano inaczej. Proszę sprawdzić strony poszczególnych produktów, aby poznać szczegóły.

W przypadku stwierdzenia że produkt jest wadliwy, wystarczy skontaktować się z nami.

Cała procedura jest bardzo krótka:

Wyślij do nas e-mail na adres: info@4kite.pl zawierający:

 • Twoje imię i nazwisko
 • numer zamówienia
 • krótki opis napotkanego problemu

W celu sprawnego wyjaśnienia problemu i szybkiej obsługi gwarancyjnej, prosimy dołączyć:

 • zdjęcie kompletnego produktu
 • zdjęcie numeru seryjnego produktu (jeśli jest dostępny)
 • zdjęcie pokazujące szczegóły problemu

Posiadając wspomniane informacje rozpatrzymy reklamację i w razie konieczności poprosimy o wysyłkę uszkodzonego produktu do 4kite.pl. Jeśli rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe z naszej strony, będziemy konsultować problem z producentem. Naprawy gwarancyjne zostaną przeprowadzone zgodnie z polityką gwarancji producenta.

Jeśli produkt jest uszkodzony, z reguły będzie to oznaczało wymianę przedmiotu na nowy lub zwrot pełnej kwoty. Jeśli producent odrzuci roszczenie (na przykład gdy produkt został uszkodzony w wyniku niewłaściwego użytkowania), postaramy się zaoferować rozwiązanie komercyjne, aby pomóc w miarę możliwości naprawić szkodę.

W przypadku uznania roszczeń, wszystkie koszty związane z procesem reklamacyjnym, pokryte zostają przez 4kite.pl.

Uwaga: 
RRD gwarantuje, że ich produkty są wolne od jakichkolwiek wad materiałowych i produkcyjnych, z pewnymi wyjątkami. Zazwyczaj reklamacja zostanie uznana za bezpodstawną jeżeli:

 • Produkt zostanie uszkodzony na skutek nadmiernego ogrzania lub na skutek działania promieni UV.
 • Produkt został poddany próbom jakichkolwiek napraw.
 • Produkt był używany do celów innych niż ten, dla których został zaprojektowany.
 • Szkoda została spowodowana przez niezastosowanie się do zasad właściwego użytkowania przedmiotu, montażu i konserwacji opisanych w instrukcji obsługi, w tym porad zawartych na etykietach i opakowaniach towarzyszących.
 • Szkoda została spowodowana wypadkiem, zaniedbaniem, kolizją, długotrwałym narażeniem na działanie promieni słonecznych, lub korzystaniem z produktu w warunkach, do których nie został zaprojektowany.
 • Produkt został wykorzystany w celach komercyjnych, w szkole lub wypożyczalni lub przez użytkowników dla których produkt nie został przeznaczony pod względem rozmiaru, wagi, wieku czy umiejętności.

By uzyskać więcej informacji lub omówić konkretny przypadek, prosimy o kontakt z nami.